Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN-MÔI TRƯỜNG-NHÀ XƯỞNG

Một thay đổi và cơ hội tốt

Linh Nguyen

Vào ngày 01 tháng 10 năm 2018, GESVN chính thức gia nhập vào tập đoàn Kimball Electronics và đó là sự khởi đầu của một chương mới đầy thú vị của nhân viên GESVN.

 

 

Duy trì một môi trường an toàn và bền vững là rất quan trọng đối với sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Với mục tiêu tạo ra một môi trường làm việc đảm bảo an toàn bằng cách thấm nhuần văn hóa không xảy ra thương tích/chấn thương mà tất cả các thương tích đều có thể ngăn chặn được. Đánh giá về Môi trường-An toàn-Nhà xưởng (gọi tắt là SEF) của ông Chris Whann- Giám đốc SEF của KEI, ông Ken Sicard- Chuyên gia SEF của KEI và ông Albert Chan-Trưởng phòng SEF tại KE-China được thực hiện từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2018 tại GESVN. Đánh giá ban đầu này là tìm ra những lỗ hổng/khoản cách giữa các tiêu chuẩn về SEF của KEI và GESVN và giải pháp bằng cách nào để phát triển, cải thiện và phù hợp với các tiêu chuẩn SEF toàn cầu của KEI. Đây là một thay đổi và là cơ hội tốt để GESVN xây dựng, áp dụng và phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu về SEF của KEI trong tương lai

GESVN luôn phấn đấu vì văn hóa không xảy ra chấn thương/thương tích tại nơi làm việc và tin rằng tất cả các chấn thương đều có thể được ngăn chặn. Mục tiêu An toàn & Môi trường của GESVN là:

  • KHÔNG CÓ CHẤN THƯƠNG TẠI NƠI LÀM VIỆC

  • MÔI TRƯỜNG NƠI CHÚNG TA LÀM VIỆC XANH-AN TOÀN

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.